Přejít k obsahu


Model VtE

Citace:
FIALOVÁ, A., HOUDOVÁ, L., JANEČEK, E. Model VtE. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Model of wind energy
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Andrea Fialová Ph.D. , Ing. Lucie Houdová , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc.
Abstrakt CZ: V této zprávě je předložen způsob navýšení technických potřeb PpS vlivem variability vyrobené větrné energie. První část obsahuje popis použitých dat. V druhé části jsou uvedeny potřebné vztahy pro stanovení technických potřeb PpS a poslední část je věnována výsledkům pro různé varianty výpočtů.
Abstrakt EN: This report deals with methodology of technical needs of ancillary services increasing due to variability of produced wind energy. The first part contains the description of used data. The second section provides the necessary relationships to determine the technical needs of ancillary services and the last part is devoted to the results for different variants of calculations.
Klíčová slova

Zpět

Patička