Přejít k obsahu


Testování modelu VtE

Citace:
FIALOVÁ, A., HOUDOVÁ, L., JANEČEK, E. Testování modelu VtE. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing of wind energy model
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Andrea Fialová Ph.D. , Ing. Lucie Houdová , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc.
Abstrakt CZ: V této zprávě je mimo jiné uveden způsob výpočtu výše technických potřeb PpS při uvažování variability větru. Budou-li do soustavy připojeny i větrné elektrárny, bude nutné navýšit z důvodu jejich velké variability i potřeby PpS. Ve výše uvedené zprávě je popsán způsob tohoto navýšení. Předmětem je tedy testování funkcionality a parametrizace tohoto modelu VtE.
Abstrakt EN: In this report is shown the method of calculating the amount of the technical needs of ancillary services in the consideration of wind variability. If the wind power stations are connected to the system, the wind power will be increased and then will be neccessary to increase the needs of ancillary services. In this report is described how this increase. Then theaim was to test the functionality of wind energy model and its parameterization.
Klíčová slova

Zpět

Patička