Přejít k obsahu


Vliv predikce vyrobené větrné energie

Citace:
FIALOVÁ, A., HOUDOVÁ, L., JANEČEK, E., JANEČEK, P. Vliv predikce vyrobené větrné energie. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effect of prediction of produced wind energy
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Andrea Fialová Ph.D. , Ing. Lucie Houdová , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: V této zprávě je předložena metodika změny výše technických potřeb PpS při uvažování výroby elektrické energie z větrných farem. Změnu ve výši technických potřeb PpS je možné ovlivnit využitím prediktoru. Celá zpráva je rozdělena do několika částí, nejprve jsou představeny používané zkratky a pojmy, dále předpoklady, které jsou pro výpočet nutné. Poté následuje kapitola popisující používaná data a to jednak naměřená, ale také z naměřených dat stanovené. Další obsáhlá kapitola popisuje provedené analýzy nad používanými daty. V předposlední kapitole je předložená metodika navyšování PpS vlivem výroby větrné energie.
Abstrakt EN: This report descibes the methodology changes in technical needs fof ancillary services considering produced electricity from wind farms. Change of needs may be affected by the use of predictor. The full report is divided into several parts, first introduced the used abbreviations and terms, the assumptions that are necessary for the calculation. This is followed by chapter describing the used data. In the most extensive parts are shown the analysis of the used data, presented the methodology of needs of ancillary services increasing due to the production of wind energy with regard to the chosen prediction.
Klíčová slova

Zpět

Patička