Přejít k obsahu


Systém optimalizačních nástrojů pro kontinuální zvyšování výkonnosti podniku

Citace:
KONÁREK, Z., JANUŠKA, M. Systém optimalizačních nástrojů pro kontinuální zvyšování výkonnosti podniku. In Modelování a optimalizace podnikových procesů 2009. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. ISBN: 978-80-7043-844-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tools system designed for continual improvement of company efficiency
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Zdeněk Konárek , Ing. Martin Januška
Abstrakt CZ: Prvky kontinuálního zlepšování výkonnosti procesů jsou nedílnou součástí moderního řízení procesů. Jedná se o zásahy do výrobní struktury, které mohou velmi zásadně ovlivnit celkovou efektivitu. Ať už se jedná například o kroužky kvality typu Kaizen, kdy dochází k neustálému zlepšování výrobních postupů a technologií, nebo o radikální zásahy do celkové struktury procesu typu reengineeringového projektu. Návrh a popis komplexního systému obsahujícího celou řadu optimalizačních postupů pro monitorování, vyhodnocování a optimalizaci stávajících procesů je předmětem tohoto příspěvku.
Klíčová slova

Zpět

Patička