Přejít k obsahu


Hamiltonian properties in the square of a graph

Citace:
EKSTEIN, J. Hamiltonian properties in the square of a graph. In Abstracts. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. s. 8. ISBN: 978-80-227-3084-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hamiltonian properties in the square of a graph
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Mgr. Jan Ekstein
Abstrakt CZ: Ukážeme, že za jistých podmínek druhá mocnina grafu získaného ztotožněním vrcholu z dvou grafů s hamiltonovskou druhou mocninou je rovněž hamiltonovská. S využitím tohoto výsledku dokážeme nutné a postačující podmínky hamiltonocity druhé mocniny souvislého grafu se specifickým blokovým grafem.
Abstrakt EN: We show that under certain conditions the square of the graph obtained by identifying a vertex in two graphs with hamiltonian square is also hamiltonian. Using this result, we prove necessary and sufficient conditions for hamiltonicity of the square of a connected graph such that every vertex of degree at least three in a block graph corresponds to a cut vertex and any two these vertices are at distance at least four.
Klíčová slova

Zpět

Patička