Přejít k obsahu


Významné dílo z dějin českého lingvistického myšlení

Citace:
CHÝLOVÁ, H. Významné dílo z dějin českého lingvistického myšlení. Český jazyk a literatura, 2009, roč. 59, č. 4, s. 200-203. ISSN: 0009-0786
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A significant piece about history of Czech linguistic ideation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová
Abstrakt CZ: Článek recenzuje jednu z nejvýznamnějších lingvistických publikací vydaných v roce 2007 v nakladatelství Academia Kapitoly z dějin jazykovědné bohemistiky. Kniha komplexně a přehledně analyzuje a dokládá kontinuální vývoj jednotlivých disciplín lingvistické bohemistiky, popisuje jejich pojetí a historii lingvistického myšlení. Je prvním dílem přinášejícím daný pohled v tak velkém rozsahu.
Abstrakt EN: The article reviews of one the most significant linguistic publication published in 2007 by Academia publishing company "Chapters from history of liguistic bohemistics". The book brings complex and well-arranged analyze and proves continual progression of particular disciplines of lingustic bohemistic, describes their conception and history. It?s first publication that brings very comprehensive look about this topic.
Klíčová slova

Zpět

Patička