Přejít k obsahu


Indukční termoelastický aktuátor pro miniaturní posuvy

Citace:
KRÓNEROVÁ, E., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Indukční termoelastický aktuátor pro miniaturní posuvy. In 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0081-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Induction thermoelastic actuator for small shifts
Rok vydání: 2009
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Žilinská univerzita
Autoři: Ing. Eva Krónerová Ph.D. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá konstrukcí a využitím indukčního termoelastického aktuátoru s možností řízené prodlevy při laserovém řezání či sváření kovů. Aktuátor dosahuje velmi malých řízených posuvů (řádově 10-7 m), v daném případě řezací laserové hlavy vůči řezanému materiálu, což zajistí dokonalé zaostření laserového paprsku a tedy kvalitu řezání. Během posuvů se mohou uskutečnit časové prodlevy v závislosti na vykonávaném technologickém procesu. V konstrukci aktuátoru jsou využity materiály konvenční (ocel, ?.) a materiály nekonvenční (plasty). Tyto nekonvenční materiály jsou využívány k odstínění magnetických polí, které vznikají při zapnutí cívek ovládajících posuv aktuátoru a pro tepelnou izolaci elementů, které nechceme ohřívat.
Abstrakt EN: The contribution deals with design and usage of the induction thermo elastic actuator with ability of controllable pause to the laser cutting or metal welding technologies. The actuator achieves very small controllable movements (up to 10-7 m). During shifts the reaction delay can be done in dependence on technology process used in. In design of actuator conventional material (steel,...) and unconventional material (plastic) are applied. The unconventional materials are used for the shading of magnetic field which develops at turning on the reels controls for actuator shift.
Klíčová slova

Zpět

Patička