Přejít k obsahu


Web Mining Methods for the Detection of Autohoritative Sources : Theory and Practice

Citace:
FIALA, D. Web Mining Methods for the Detection of Autohoritative Sources : Theory and Practice. 1. vyd. Saarbrücken : Verlag Dr. Müller, 2009, 108 s. ISBN: 978-3-639-17337-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Web Mining Methods for the Detection of Autohoritative Sources : Theory and Practice
Rok vydání: 2009
Místo konání: Saarbrücken
Název zdroje: Verlag Dr. Müller
Autoři: Ing. Dalibor Fiala
Abstrakt CZ: Tato kniha shrnuje současné znalosti dolování z webu z pohledu hledání autoritativních zdrojů. Bude užitečná zejména profesionálům, vzkumníkům a studentům v oboru dolování dat a získávání informací.
Abstrakt EN: This book presents state-of-the-art knowledge of web mining from the perspective of looking for authoritative sources. It will be especially useful to professionals, researchers, and students in the field of data mining and information retrieval.
Klíčová slova

Zpět

Patička