Přejít k obsahu


Political Culture and its Types in the Post-Yugoslav Area

Citace:
CABADA, L. Political Culture and its Types in the Post-Yugoslav Area. Politics in Central Europe. The Journal of CEPSA, 2009, roč. 5, č. 2, s. 78-94. ISSN: 1801-3422
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Political Culture and its Types in the Post-Yugoslav Area
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita, katedra politologie a mezinárodních vztahů
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je aplikovat koncepty tradiční, moderní a obmoderní společnosti na vývoj politické kultury v postjugoslávském prostoru. tyto společnosti představují zajímavý příklad limitované modernizace po roce 1945 a teorie obmoderní společnosti slovinského sociologa Ivana Bernika nabízí významnou alternativu ke klasické dichotomii tradiční vs. moderní.
Abstrakt EN: The aim of the article is to apply the concept of traditional, modern and obmodern society on the development of political culture in the post-Yugoslav area. These societies present interesting example of limited modernisation after 1945 and the theory of obmodern society by Slovenian Sociologist Ivan Bernik offers important alternative next to classical dichotomy between tradition and modernity.
Klíčová slova

Zpět

Patička