Přejít k obsahu


Achieving an Excellent Combination of Mechanical Properties in Multiphase Steels by Controlled Development of Microstructure

Citace:
KLAUBEROVÁ, D., JIRKOVÁ, H., MALINA, J., MAŠEK, B. Achieving an Excellent Combination of Mechanical Properties in Multiphase Steels by Controlled Development of Microstructure. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2009. s. 1157-1158., ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Achieving an Excellent Combination of Mechanical Properties in Multiphase Steels by Controlled Development of Microstructure
Rok vydání: 2009
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Danuše Klauberová , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Jiří Malina , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Současný trend vývoje v automobilovém průmyslu je snižování hmotnosti dílů při současném zvyšování bezpečnosti cestujících a snižování výrobních nákladů. Pro podporu tohoto trendu jsou vyvíjeny nízkolegované ocele nabízející výhodný poměr pevnosti, tažnosti a houževnatosti, které jsou ekonomicky výhodné pro svůj nízký obsah legujících prvků. Experiment se zabýval termomechanickým zpracováním nízkolegovaných vysokopevných ocelí. Zpracování bylo provedeno na termomechanickém simulátoru FORTECHu. Cílem experimentu bylo dosáhnout kombinaci vysoké pevnosti při současném zachování relativně vysoké tažnosti. Pro získání takových vlastností byla zvolena aplikace speciálního tepelného zpracování (Q&P proces). Tímto zpracováním byla získána mikrostruktura tvořená martenzitickou matricí a jemně rozptýleným zbytkovým austenitem mezi martenzitickými jehlicemi. Mikrostruktura ocelí po termomechanickém zpracování byla analyzována pomocí světelného, konfokálního a řádkovacího elektronového mikroskopu .The mechanical properties were validated with a tensile test.
Abstrakt EN: The present trend in the automotive industry is towards lowering the weight of components whilst increasing travel safety and decreasing manufacturing costs. To this end, low-alloyed steels have been developed with high strength and ductility, and low cost owing to their low content of alloying elements. Experiments were carried out to test the design concept of thermomechanical treatments on low-alloyed high-strength steels. The aim of the experiments was to achieve high strength whilst maintaining relatively high ductility. To this end, thermomechanical processing was combined with Q&P (Quenching and Partitioning). By modelling the treatment on the FORTECH thermomechanical simulator, a microstructure was obtained formed of a martensite matrix and finely diffused retained austenite between martensitic laths. After thermomechanical treatment, the microstructure of the steel was analysed using light and confocal microscopy. The mechanical properties were validated with a tensile test.
Klíčová slova

Zpět

Patička