Přejít k obsahu


Forming Technology of Small Parts in Semi-solid State

Citace:
AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Forming Technology of Small Parts in Semi-solid State. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2009. s. 1895-1896., ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Forming Technology of Small Parts in Semi-solid State
Rok vydání: 2009
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. David Aišman , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tixotropní tváření je tváření materiálu v polotekutém neboli semi-solid stavu. V současné době se tixotváření používá převážně pro zpracování hliníkových a hořčíkových slitin. Z důvodu vysoké teploty a náročnosti procesu není tixotváření ocelí zatím průmyslově rozšířené. Cílem výzkumu bylo vyvinutí technologie tixotváření malých součástí z oceli X210Cr12. Pro zvolenou ocel byla provedena simulace ohřevu a deformace v teplotním intervalu 1200 ? 1320°C. Na základě dat získaných z experimentů byla navržena technologie a forma. Praktický experiment tixoformingu byl proveden za různých parametrů tvářecích sil a teplot. Získané polotovary byly podrobeny metalografické analýze.
Abstrakt EN: Thixoforming is forming in a semi-solid state. Currently thixoforming is mainly used for processing aluminium and magnesium alloys. Because of the high temperatures and complexity of the process, thixoforming of steels is not widespread at the moment. The aim of our research was to create technology for thixoforming small X210Cr12 steel parts. Tempering and deformation simulations were performed between 1200 ? 1320°C for this tool steel. On the basis of the collected data, technology for thixoforming and dies was proposed. During our experiment, parameters such as temperature and forging force were changed. The resulting semi-product was metallographically analyzed in detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička