Přejít k obsahu


Výzkum sebepojetí u žáků sportovně nadaných

Citace:
HOLEČEK, V., KOSÍKOVÁ, V. Výzkum sebepojetí u žáků sportovně nadaných. In Psychologie ve vzdělávání učitelů a v jejich profesní činnosti. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 54-62. ISBN: 978-80-7043-802-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research selfconcept gifted pupils sport
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Václav Holeček Ph.D. , PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou uvedeny některé teoretické poznatky o sebepojetí nadaných žáků a výsledky výzkumu v této oblasti. Příspěvek předkládá analýzu sebepojetí nadaných žáků v souvislosti se zjišťováním možností jejich osobnostního rozvoje. Výzkum navazuje na již provedené zkoumání na katedře psychologie.
Abstrakt EN: In the paper are mentioned some teoretical knowledge of self-concept of pupils gifted in sport and the results of research in this area. The paper shows the analysis of self-concept of pupils gifted in sport in context of finding posibilities of their personal progress. The research connects the analysis made before on department of Psychology.
Klíčová slova

Zpět

Patička