Přejít k obsahu


K psychologii vzdělávání

Citace:
BERAN, J. K psychologii vzdělávání. In Psychologie ve vzdělávání učitelů a v jejich profesní činnosti. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 50-53. ISBN: 978-80-7043-802-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On psychology of education
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. MUDr. Jiří Beran CSc.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o procesu vzdělávání z hlediska vysokoškolského pedagoga. Jedním z nejdůležitějších hledisek je výběr informací např. množství, zastoupení, souvislosti informací. Důležitou a náročnou součástí vzdělávání je předávání dovedností a postojů. Vysokoškolský učitel je modelovou osobou předávající konkrétní způsoby řešení problémů a demonstrující zvládání úkolů. Učitel inspiruje, motivuje a stimuluje k následování a pokračování. Rolí učitele je iniciovat další vzdělávaní a nikoli jej zkouškou završovat. Musí počítat též s vlivem dalších faktorů, o nichž se hovoří jako o skrytém kurikulu.
Abstrakt EN: This text is dealing with the process of education from the point of view of teacher. One of the most important aspects is selection of informations e.g. quantity, proporcionality and consequences. An important and demanding part of education is sharing of new skills and attitudes. The teacher represents a model person presenting concrete ways of problem solving and demonstrating how to handle tasks. The teacher inspirates, motivates and stimulates the student to follow and to continue selfeducation. The final examm is not the end of education. The teacher must also take in the consideration so called hidden currriculum.
Klíčová slova

Zpět

Patička