Přejít k obsahu


Vliv pedagogicko-filozofického myšlení na současné pojetí osobnostního a sociálního rozvoje

Citace:
SVOBODA, M. Vliv pedagogicko-filozofického myšlení na současné pojetí osobnostního a sociálního rozvoje. In Psychologie ve vzdělávání učitelů a v jejich profesní činnosti. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 179-189. ISBN: 978-80-7043-802-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of pedagogical and philosophical thinking with contemporary conception of personal and social development at the education
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. et Mgr. Michal Svoboda
Abstrakt CZ: Práce pojednává o významu pedagogicko-filozofického myšlení v současném pojetí osobnostního a sociálního rozvoje. V textu je poukazováno na skutečnost, že mnohé podněty aplikovatelné v dnešním procesu osobnostního a sociálního rozvoje byly zformulovány už v minulých dobách. Práce odhaluje nejen význam těchto dřívějších teoretických koncepcích, které přesáhly svoji dobu, ale zároveň i smysl současných teoretických východisek důležitých pro efektivní využití osobnostního a sociálního rozvoje ve školní praxi.
Abstrakt EN: My study discusses a sense of pedagogical and philosophical thinking in contemporary conception of personal and social development. At the text I refer to the fact, that many stimulations applied to todays process of personal and social development have been formulated at past time. The study detects not only the sense of these prior theoretical conceptions, which outlived their time, but also the meaning of contemporary theoretical exits which are important for effective employing of personal and social development at school practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička