Přejít k obsahu


K eufonii verše prvního cyklu českých veršovaných legend

Citace:
VIKTORA, V. K eufonii verše prvního cyklu českých veršovaných legend. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Ročník LIV, Řada literárněvědná bohemistická (V), č. 8 = Series Bohemica litteraria : památce Milana Kopeckého. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-210-4397-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Klíčová slova

Zpět

Patička