Přejít k obsahu


Metternichovo pojetí mezinárodních vztahů: systém vídeňského kongresu

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Metternichovo pojetí mezinárodních vztahů: systém vídeňského kongresu. In Stát a právo v době Metternichově. Ostrava : Key Publishing, 2009, s. 61-71. ISBN: 978-80-7418-042-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metternich?s Conception of International Relations: The System of the Viennese Congress
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Key Publishing
Autoři: PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem kapitoly je vysvětlit základní názory rakouského kancléře Metternicha na fungování mezinárodních vztahů v rámci systému, který pomohl vytvořit na vídeňském kongresu. Příspěvek se věnuje nejen politickým, ale i filozofických a právním aspektům daného problému.
Abstrakt EN: The purpose of the chapter is to analyse Austrian Chancellor Metternich's view of the functioning of international relations framed by the system that he co-created at the Viennese Congress.
Klíčová slova

Zpět

Patička