Přejít k obsahu


Hermite interpolation with HE-splines

Citace:
LÁVIČKA, M., ŠÍR, Z., BASTL, B. Hermite interpolation with HE-splines. In Proceedings of the 29th Conference on Geometry and Graphics. Liberec: Polyglot, 2009. s. 205-212. ISBN: 80-86195-61-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hermite interpolation with HE-splines
Rok vydání: 2009
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Polyglot
Autoři: RNDr. Miroslav Lávička Ph.D. , RNDr. Zbyněk Šír Ph.D. , Ing. Bohumír Bastl Ph.D.
Abstrakt CZ: Hypo/epiyckloidy (zkráceně HE-cykloidy) jsou třídou dobře známých a detailně studovaných křivek. Překvapivě teprve nedávno byla dokázána PH vlastnost racionálních HE-cykloid, tj. jde o racionální křivky s racionálním offsetem. V článku je představen a diskutován nový algoritmus pro G1 Hermitovu interpolaci s využitím oblouků HE-cykloid, jenž vychází z jejich popisu pomocí aparátu opěrné funkce.
Abstrakt EN: Hypo/epicycloids (shortly HE-cycloids) are well-known curves, in detail studied in classical geometry. Hence, one may wonder what new can be said about these traditional geometric objects. It has been proved recently, cf. [12], that all rational HE-cycloids are curves with rational offsets, i.e. they belong to the class of rational Pythagorean hodograph curves. In this paper, we present an algorithm for G1 Hermite interpolation with hypo/epicycloidal arcs which results from their support function representation.
Klíčová slova

Zpět

Patička