Přejít k obsahu


Existence of PH cubic interpolant for G^1 Hermite interpolation problem

Citace:
BYRTUS, M., BASTL, B. Existence of PH cubic interpolant for G^1 Hermite interpolation problem. In Proceedings of the 29th Conference on Geometry and Graphics. Liberec: Polyglot, 2009. s. 95-104. ISBN: 80-86195-61-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Existence of PH cubic interpolant for G^1 Hermite interpolation problem
Rok vydání: 2009
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Polyglot
Autoři: Mgr. Marek Byrtus , Ing. Bohumír Bastl Ph.D.
Abstrakt CZ: Problém G^1 Hermitovské interpolace pomocí PH kubik byl poprvé studován Meekem a Waltonem v [14]. V tomto článku podrobně analyzujeme existenci oblouku PH kubiky, který interpoluje daná G^1 Hermitovská data a rozšiřujeme výsledky prezentované ve [14] pro obecnější vstupní data.
Abstrakt EN: The problem of G^1 Hermite interpolation by PH cubics was fi rstly studied by Meek and Walton in [14]. In this paper, we give a thorough analysis of the existence of an arc of PH cubic interpolating given G1 Hermite data and extend results presented in [14] to more general input data.
Klíčová slova

Zpět

Patička