Přejít k obsahu


Definice základních prvků koncepčního rámce ve výuce

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Definice základních prvků koncepčního rámce ve výuce. In Sborník 9. ročníku Pedagogické konference Vysoké školy ekonomické v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2009. s. 7-17. ISBN: 978-80-245-1597-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using Definitions of Conceptual Framework Elements in Teaching
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola ekonomická
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá postupem prací a diskusím, které v průběhu přípravy společného koncepčního rámce IASB/FASB nastaly při definici základních prvků účetních výkazů. I u pojmů, které se běžnému uživateli zdají zcela jasné (majetek, závazky) existuje pod povrchem celá řada problémů, které volají po zpřesnění definic. Přitom těmto základním definicím je třeba věnovat (a je věnována) velká pozornost, protože jsou skutečným základem koncepce účetnictví. Výklad těchto pojmů má své důležité místo ve výuce účetnictví.
Abstrakt EN: The paper describes process and discussions during the preparation of common IASB/FASB conceptual framework in its phase B ? Elements and Recognition. The basic terminology (definitions of assets, liabilities) might seem clear for users, but, as discussions showed, there are many ambiguities even there, there are many problems under the surface, the definitions have to be more precise. That is why a lot of attention is given to this issue, as definitions of basic elements are real foundation of accounting concepts. The proper explanation of these terms should also be fundamental in teaching subjects related with accounting.
Klíčová slova

Zpět

Patička