Přejít k obsahu


www.racist-webs.cz: anti-Semitic Manifestations on the Czech Internet. What Can We Learn about their Authors?

Citace:
TARANT, Z. www.racist-webs.cz: anti-Semitic Manifestations on the Czech Internet. What Can We Learn about their Authors?. In Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and antropological perspectives. V Plzni : Západočeská univerzita, 2009, s. 121-134. ISBN: 978-80-7043-808-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: www.racist-webs.cz: anti-Semitic Manifestations on the Czech Internet. What Can We Learn about their Authors?
Rok vydání: 2009
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Zbynek Tarant
Abstrakt CZ: Předmětem tohoto výzkumu byl monitoring antisemitských a rasistických internetových stránek za účelem poznání soudobého vývoje české rasistické scény. Výzkum byl cíleně zaměřen výhradně na projevy antisemitismu a výhradně na české prostředí za účelem hlubšího poznání ideologie, struktury a vzájemných vztahů českých antisemitů. Tento článek se nesnaží pouze nalézt antisemitské projevy na českojazyčném internet. To by bylo možné učinit jednoduše za použití vyhledávání Google. Cílem bylo zjistit něco více o lidech, kteří tyto projevy publikují. V závěru prezentované zprávy jsou reflektována některá stěžejní témata, jimiž se antisemitské weby v roce 2007 zabývaly, jako prostředek k bližšímu poznání lidí, stojících za jejich provozem a uvedení těchto projevů do širšího kontextu soudobé historie.
Abstrakt EN: The purpose of this research was to monitor anti-Semitic and racist websites, in order to learn more about the development of the Czech racist scene. I focused on anti-Semitic expressions only. I have also focused on Czech language websites only in order to learn about the ideology, structure and connections of Czech anti-Semites. This paper does not only want to find anti-Semitic expressions on the internet. That could be done simply, by using Google search. My goal is to learn something more about the people who are publishing them. In the end of this report, I look closely at selected topics which the websites dealt with in order to learn more about the people around them, as well as bring the content of the websites into a wider historical context.
Klíčová slova

Zpět

Patička