Přejít k obsahu


Nonverbal creativity in technical education and its influence on the school management

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Nonverbal creativity in technical education and its influence on the school management. In CO-MAT-TECH 2009. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. s. 137-143. ISBN: 978-80-8096-100-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonverbal creativity in technical education and its influence on the school management
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o výzkumu tvořivých schopností v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově uskutečňovaného v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Tento projekt se zabývá nejen výzkumem samotné neverbální tvořivosti, ale zároveň se pokusí ukázat jak tuto tvořivost rozvíjet v technicky orientovaných předmětech při práci se školním vzdělávacím programem.
Abstrakt EN: This article deals with the research of creative skills within the project Nonverbal creativity in technical education carried out within the scope of grant GAČR 406/07/0109. This project deals with the research of nonverbal creativity and at the same time it will try to show how to develop the creativity in technically oriented subjects at work with the school education programme.
Klíčová slova

Zpět

Patička