Přejít k obsahu


Application of Target Costing and Comparison with The Theory of Technical Systems

Citace:
DVOŘÁK, J., SRP, Z., HOSNEDL, S., ROUBAL, J. Application of Target Costing and Comparison with The Theory of Technical Systems. In CADAM 2009. Rijeka: Zigo, 2009. s. 15-16. ISBN: 978-953-7142-38-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of Target Costing and Comparison with The Theory of Technical Systems
Rok vydání: 2009
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Ing. Josef Dvořák , Ing. Zbyněk Srp , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Ing. Jan Roubal
Abstrakt CZ: V současné době existuje mnoho metodik a nástrojů vedoucích ke snižování nákladů v průmyslových podnicích. V tomto článku je představena jedna z těchto mětodik, metodika stanovení cílových nákladů. Tato metodika je aplikována na dvou příkladech, na pracovišti pro svařování pásových dopravníků a na lůžku pro jednotku intenzivní péče. Na tuto metodiku je zde nahlíženo v souvislosti se základními terminologickými pojmy Teorie Technických Systémů.
Abstrakt EN: There are many methodologies to reduce costs in industrial product companies. This paper will introduce you to the methodology of Target Costing on a workplace for welding belt conveyors and an intensive care unit bed. This methodology is presented, analysed and then compared with Theory of Technical Systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička