Přejít k obsahu


Research in the field of IAS/IFRS - a comparison of the IAS/IFRS accounting system with the accounting system based on the Czech Republic legislation

Citace:
HINKE, J., HRDÝ, M. Research in the field of IAS/IFRS - a comparison of the IAS/IFRS accounting system with the accounting system based on the Czech Republic legislation. In Global Conference on Business and Finance Proceedings. San Jose, Costa Rica: The Institute for Business and Finance Research, 2009. s. 46-59., ISSN: 1931-0285
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Research in the field of IAS/IFRS - a comparison of the IAS/IFRS accounting system with the accounting system based on the Czech Republic legislation
Rok vydání: 2009
Místo konání: San Jose, Costa Rica
Název zdroje: The Institute for Business and Finance Research
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Doc. Ing. Milan Hrdý Ph.D.
Abstrakt CZ: Účetní systém dle právních předpisů ČR a oba mezinárodně uznávané účetní systémy (IAS/IFRS a US GAAP) vycházejí z odlišných fundamentálních požadavků a je proto zřejmé, že v těchto účetních systémech musí existovat celá řada rozdílů. Odlišnosti lze najít např. v oblasti oceňovacích základen, prvků účetnictví, cílů účetního výkaznictví. Další rozdíly se týkají formální stránky účetnictví, sady účetní závěrky apod. Tento příspěvek si klade za cíl identifikovat diference mezi účetním systémem dle legislativy České republiky a systémem Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Řešení jednotlivých problémů v systému US GAAP je naznačeno pouze u vybraných oblastí, neboť US GAAP jsou v České republice aplikovány ve velmi omezené míře.
Abstrakt EN: Accounting system according Czech legal regulation and both of international distinguished accounting systems (IAS/IFRS and US GAAP) go out of different fundamental requirements and that is why it is evident that these systems includes a lot of differences. It is possible to find these variations in the area of valuation bases, accounting elements, goals of financial reporting, formal aspects of accounting, financial reporting statements etc. This contribution tries to identify the main divergences between Czech accounting system and IAS/IFRS. The solutions of individual problems according US GAAP is signed only by selected areas for reserved degree of application in the Czech republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička