Přejít k obsahu


Inspirace západoevropských univerzit pro péči o dyslektiky na našich vysokých školách

Citace:
KOCUROVÁ, M. Inspirace západoevropských univerzit pro péči o dyslektiky na našich vysokých školách. In Psychologie ve vzdělávání učitelů a v jejich profesní činnosti. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 118-131. ISBN: 978-80-7043-802-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inspiration Western European universities for care about dyslectics on our universities
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Kocurová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek vychází z autorčiných zkušeností z návštěv zahraničních poradenských center a z podpory studentů s poruchami učení na ZČU v Plzni. Pokouší se o komparaci legislativních, diagnostických a podpůrných fenoménů v oblasti poruch učení ve třech evropských zemích. Cílem je snaha najít v dánském a britském systému podpory dyslektických studentů inspiraci pro další postupy ve vyrovnávání vzdělávacích příležitostí našich handicapovaných studentů.
Abstrakt EN: Article issues from author?s experience from visits of abroad counselling centres and from support students with learning disabilities on WBU in Plzeň. Essaying compare of legislative, diagnostic and support elements in the area learning difficulties in three European countries. Its aim is finding in Danish and British supports system of dyslectic students inspiration for others progress for buffering educational opportunity for ours handicapped students.
Klíčová slova

Zpět

Patička