Přejít k obsahu


Fysis iónských myslitelů : rozprava nad peripatetickou dezinterpretací.

Citace:
KOČANDRLE, R. Fysis iónských myslitelů : rozprava nad peripatetickou dezinterpretací.. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2008, 320 s. ISBN: 978-80-86818-72-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Physis of the Ionian thinkers. A Treatise of the Peripatetic misinterpretation.
Rok vydání: 2008
Místo konání: Červený Kostelec
Název zdroje: Pavel Mervart
Autoři: Mgr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Řecké slovo fysis, obvykle překládané ve významech příroda nebo přirozenost, se pro nás stalo jedním z určujících rysů archaické filosofie, která je tradicí pochopena zejména jako historiá peri fyseós, zkoumání přírody. Hledání jeho původního významu je proto odkrýváním charakteru myšlení, které se rozvinulo v Mílétu, a zároveň porozuměním samotné povaze iónského zkoumání. Východiskem studie je širší rozvedení známého faktu, že celé mílétské myšlení nám bylo zprostředkováno schématy Aristotela a Theofrasta. Studie ukazuje svázanost fysis s aristotelským pojetím arché jako látkové příčiny a kriticky prochází dochované texty zatížené pozdními hledisky a terminologií. V případě Anaximandra z Mílétu interpretuje nejen první filosofický text, fragment DK 12 B 1, ale i temné to apeiron. U Anaximena z Mílétu poukazuje k možnému posunu od původního významu vzduchu jako oduševňujícího dechu k peripatetické koncepci fysis pokládané za jeden z prvků. Patrně nejstarší autentické doklady slova fysis ve filosofii pak přibližuje na čtyřech fragmentech Hérakleita z Efesu. Studie vymezuje charakter iónského zkoumání přírody, které je třeba vnímat v co možná nejširším kontextu bezmála všech následně vznikajících věd, na pozadí světa jako kosmos a v přirozeném souladu s náboženskou řečí.
Abstrakt EN: The term physis is regularly translated as nature and it is traditionally considered to be essential for the way of thinking that originated in the Ionian Miletus. The beginning of philosophy is closely connected with the term physis in common knowledge thanks to the doxography, which later on interpreted this period as the period of an investigation into the nature. The corner stone of the study is to document the well know fact that the Milesian philosophy is completely subordinated to the conceptual schemes of Aristotle and his disciple Theophrastus. Thus the substantial portion of the study is focused on the critical reflection of our sources for early Greek philosophy. It is showed that the concept of physis is generally understood through the Aristotelian paradigm of the principles and causes. The study focuses on detailed exposition of the to apeiron, which is declared to be the Anaximander's principle and proposes the interpretation of the fragment DK 12 B 1, the first philosophical text. Anaximenes' air seems to justify the switch from the original Milesian point of view towards the Peripatetic misinterpretation. It is justified to suppose that Anaximenes understood air as the animated breath, while Aristotle ascribed him the doctrine of physis, considered to be only one of the determined elements. In the case of the four fragments of the Heraclitus of Ephesus, the first occurrence of the word physis is documented in the history of philosophy. The conclusion of the study is that an investigation into the nature must be understood in its complexity, i.e. in the broadest range of the later special disciplines, naturally and deeply embedded in the religious apprehension.
Klíčová slova

Zpět

Patička