Přejít k obsahu


Od Darwina k Empedokleovi a Anaximandrovi : předdarwinovské koncepty evoluce

Citace:
KRATOCHVÍL, Z., HLADKÝ, V., KOČANDRLE, R. Od Darwina k Empedokleovi a Anaximandrovi : předdarwinovské koncepty evoluce. Vesmír, 2009, roč. 88, č. 9, s. 544-548. ISSN: 0042-4544
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From Darwin to Empedocles and Anaximander. Pre-Darwinian Conceptions of Evolution.
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vesmír, s.r.o.
Autoři: Doc. Zdeněk Kratochvíl Dr. , Mgr. Vojtěch Hladký Ph.D. , Mgr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá náznaky evoluční teorie u autorů před Darwinem. Všímá si Darwinovy citace Aristotela, ve skutečnosti však Empedoklea. Následně postupuje zpátky v čase, přičemž referuje Empedokleovu zoogonii, vznik života podle T. Lucretia Cara, (proto)evoluční myšlení Hérakleita a Anaximandra. Dotýká se rovněž problému moderní biologie vyrovnat se s vlivem aristotelské tradice.
Abstrakt EN: The article considers hints of theory of evolution given by the authors before Darwin. It takes notice of Darwin?s citation of Aristotle, but in fact of Empedocles. In the following it goes back in time giving an account of Empedocles? zoogony, the origin of life according to T. Lucretius Carus, (proto)evolutionary thought of Heraclitus and Anaximander. It also touches upon the problem of modern biology to come to terms with the influence of Aristotelian tradition.
Klíčová slova

Zpět

Patička