Přejít k obsahu


Simplikiův referát o Anaximandrovi (DK 12 A 9).

Citace:
KOČANDRLE, R. Simplikiův referát o Anaximandrovi (DK 12 A 9).. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 5, č. 1, s. 144-162. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simplicius' Account of Anaximander (DK 12 A 9).
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Záměrem studie je interpretovat Theofrastův referát o Anaximandrovu principu. Theorastova zpráva je dochována v Simplikiově komentáři k Aristotelově Fyzice, obsahující Anaximandrův zlomek DK 12 B 1. Zlomek poetickými slovy popisuje, proč žádný z takzvaných prvků nemůže být principem, z něhož vznikají "všechna nebesa". Anaximandros popisuje vzájemné přecházení jednoho prvku do druhého jako placení pokuty za bezpráví. Nepopisuje tak vznik jako proměnu jednoho prvku, ale jako oddělování protikladů věčným pohybem. Fragment vyjadřuje zákon platící v univerzu, zahrnující všechny přírodní cykly.
Abstrakt EN: The aim of the study is to interpret the Theophrastus' account of the Anaximander's principle. The Theophrastus' exposition is preserved via Simplicius in his commentary on the Aristotle's Physics including the verbatim quotation of Anaximander known as the fragment DK 12 B 1. The fragment itself describes in poetic manner, why none of the so-called elements can be the source, from which "all the heavens" arose. Anaximander depicts the mutual change of the elements into each other as the paying penalty and retribution for injustice. That is the reason why he does not explain the coming-to-be as the alteration of the element, but as the separation off of the opposites. Hence, the fragment reflects the law, which governs the Universe involving all the cycles in the nature.
Klíčová slova

Zpět

Patička