Přejít k obsahu


Příspěvek k posouzení vlivu nanášení MQL media na průběh řezných sil při tvrdém HSC frézování

Citace:
JANDA, Z., ŘEHOŘ, J., FIŠER, F. Příspěvek k posouzení vlivu nanášení MQL media na průběh řezných sil při tvrdém HSC frézování. In Strojírenská technologie Plzeň 2009. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 1-5. ISBN: 978-80-7043-750-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of deposition of MQL medium on behaviour of cutting forces during a hard milling in the HSC mode
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jan Řehoř Ph.D. , František Fišer
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o problematice tvrdého HSC frézování s podporou MQL (Minimum Quantity Lubrication). Úkolem příspěvku je experimentální analýza vlivu procesního prostředí aplikovaného metodou MQL na řezný proces z hlediska silového zatížení. Porovnáván je způsob nanášení procesního media při tvrdém HSC frézování zápustkové oceli. V současnosti je možné aplikovat metodu MQL několika různými způsoby, kdy nejběžnějšími jsou přívod mazací mlhy do místa řezu pomocí trysek nebo nanášení tenké vrstvy manuálně pomocí štětce. Právě tyto dvě běžné metody jsou zde analyzovány z hlediska silového zatížení řezného procesu.
Abstrakt EN: Main idea of this article is about a hard milling in HSC mode supported by application of the MQL. The task of this article is experimental analysis of influence of procedural surrounding which is used by the MQL method on the cutting process, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička