Přejít k obsahu


Influence of types of milling to geometrical accuracy and cutting forces at HSC profile milling

Citace:
JANDA, Z., FULEMOVÁ, J. Influence of types of milling to geometrical accuracy and cutting forces at HSC profile milling. Plzeň, 2009., ISBN: 978-80-7043-795-7,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of types of milling to geometrical accuracy and cutting forces at HSC profile milling
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Podstatou příspěvku je experimentální analýza řezného procesu při frézování tvarových ploch vyskytujících se především u funkčních ploch forem, zápustek, raznic, etc. Je sledován vliv změny záběrových podmínek na řezné síly a geometrickou přesnost obrobeného povrchu v režimu HSC. Jedná se o tvrdé tvarové frézování v oblasti předdokončování. V případě řezných sil je zároveň sledován vliv vybraných řezných parametrů. Cílem příspěvku jsou vzájemná porovnání proměnných záběrových podmínek a vyplývající možná (vhodná) doporučení pro tuto oblast.
Abstrakt EN: The base of this paper is experimental analysis of the cutting process by the profile milling. These surfaces are mostly occured by the functional surfaces of mould, swages, die, etc. Influence of the types of milling to cutting forces and geometrical accuracy are watched at the HSC regime. It is hard profile milling. Influence of the cutting conditions to cutting forces is watched too. The goals of the article are comparison of various types of milling, possibilities and recommendation for this field of interest.
Klíčová slova

Zpět

Patička