Přejít k obsahu


Tool wear influence on cutting forces at hard HSC milling with cutting ceramics

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z. Tool wear influence on cutting forces at hard HSC milling with cutting ceramics. Plzeň, 2009., ISBN: 978-80-7043-795-7,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tool wear influence on cutting forces at hard HSC milling with cutting ceramics
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda
Abstrakt CZ: Předmětem článku je studium vlivu velikosti opotřebení břitu z řezné keramiky na řezné síly při tvrdém HSC frézování. Článek se dále zabývá porovnáním experimentálních výsledků pro tři druhy řezných keramik v závislosti na řezné rychlosti a typu záběru. Řezné podmínky byly voleny jako 5-ti až 10-ti násobek předepsaných řezných podmínek. Výstupem je pohled na chování řezné keramiky za extrémních podmínek.
Abstrakt EN: The article deals with the relationship between tool wear and cutting forces at hard HSC milling. Attention is also given to the comparison of the three sorts (grades) of the cutting ceramics. The cutting ceramics are tested at various cutting speeds and types of milling. The cutting conditions were chosen 5 - 10 times higher the conventional cutting conditions. The article brings a new view on the behaviour of cutting ceramics under extreme conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička