Přejít k obsahu


Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Liběhradu

Citace:
HLOŽEK, J., KŘIVÁNEK, R. Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Liběhradu. Castellologica bohemica, 2009, č. 11, s. 297-312. ISSN: 1211-6831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The complexed non-destructive research of the Liběhrad castle
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Archeologický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Mgr. Josef Hložek , RNDr. Roman Křivánek
Abstrakt CZ: Článek shrnul výsledky více nedestruktivních metod využitých při výzkumu středověkého hradu ve středních Čechách (povrchové průzkumy, geodetické zaměření, geofyzikální průzkum,...).
Abstrakt EN: Paper summarized results of more non-destructive methods applied in survey of medieval castle in central Bohemia (surface survey, geodetic measurements, geophysical survey,...).
Klíčová slova

Zpět

Patička