Přejít k obsahu


CAD/CAM systém a kinematika broušení tvarových ploch

Citace:
JANDEČKA, K., HNÁTÍK, J. CAD/CAM systém a kinematika broušení tvarových ploch. In Acta Mechanica Slovaca. Košice: Katedra technológií a materiálov Strojníckej fakulty TU v Košiciach, 2008. s. 138-144., ISSN: 1335-2393
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CAD/CAM system and kinematics of shaped surfaces grinding
Rok vydání: 2008
Místo konání: Košice
Název zdroje: Katedra technológií a materiálov Strojníckej fakulty TU v Košiciach
Autoři: Prof. Ing. Karel Jandečka CSc. , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: NC technologie frézování, soustružení a vrtání jsou v současné době velice rozšířené. Rozvoj těchto technologií je podmíněn výkonnými řeznými nástroji, které je nutno vyrábět a ostřit ve vysoké kvalitě. Výroba i způsob ostření nástroje ovlivňuje výrazně jeho užitné vlastnosti. Důleži-tou roli hraje trvanlivost břitu, přesnost tvaru, jakost funkčních ploch i použitá výrobní technolo-gie. Tato technologie vystupuje do popředí zejména při výrobě a ostření výkonných, tvarově složi-tých nástrojů. Řešení této úlohy vyžaduje kromě jiného nasazení kvalitních a výkonných nástrojař-ských brusek s CNC řízením, které umožňují provádět jak kompletní výrobu nových nástrojů, tak přeostřování nástrojů otupených. Předkládané řešení je součástí problematiky řešené v grantu 101/07/0751.
Abstrakt EN: This paper presents the use of the CAD/CAM system for free programming of NC grinding machines. NC technology use, first of all in milling, turning and drilling operations, is widely dispersed at present. Development of these technologies depend to some extent on the cutting tools which are to be produced and sharpened to a high quality. Usable properties of the cutting tools, e.g. the shape accuracy, the quality of function surfaces, etc., are inspired by the production technology used. This technology plays a main role in production and sharpening of powerful and complex shaped cutting tools. Solving this task demands the use of stable and powerful CNC grinding machines. It enables both executing complex production of new cutting tools and regrinding dulled cutting tools. The solution described is a part of the project supported by the Czech Grant Foundation GAČR under number 101-07-751.
Klíčová slova

Zpět

Patička