Přejít k obsahu


Revizní archeologický průzkum polohy "Na Špičáku", k. ú. Hroznětín, okr. Karlovy Vary

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L., JANÍČEK, L. Revizní archeologický průzkum polohy "Na Špičáku", k. ú. Hroznětín, okr. Karlovy Vary. Sborník muzea Karlovarského kraje, 2009, roč. 2009, č. 17, s. 143-153. ISSN: 1803-6066
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Revision archaeological survey on the site Na Špičáku, cadaster Hroznětín, district Carlsbad
Rok vydání: 2009
Místo konání: Karlovy Vary
Název zdroje: Krajské muzeum Karlovarského kraje
Autoři: Mgr. Luboš Chroustovský , Mgr. Libor Janíček
Abstrakt CZ: Revizní archeologický průzkum byl vyvolán ilegálními nálezy tří bronzových artefaktů, datovaných do mladší až pozdní doby bronzové, v blízkosti neobvyklého skalního útvaru na svazích Krušných hor. Provedena byla pedologická sondáž, průzkum detektorem kovů a exkavace.
Abstrakt EN: Revision archaeological survey was invoked by illegal finds of three bronze artefacts, dated to Late or Final Bronze Age, in close vicinity of unusual rock feature, situated within slopes of Ore mountains. There was pedological probing, metal detector survey and excavation conducted.
Klíčová slova

Zpět

Patička