Přejít k obsahu


Robotic grasping: Model of multi-fingered robotic hand

Citace:
ČERMÁK, R., KUBA, M. Robotic grasping: Model of multi-fingered robotic hand. In CADAM 2009. Rijeka: Zigo, 2009. s. 11-12. ISBN: 978-953-7142-38-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Robotic grasping: Model of multi-fingered robotic hand
Rok vydání: 2009
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Ing. Roman Čermák Ph.D. , Ing. Michal Kuba
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelem víceprsté robotické ruky. Je proveden stručný přehled problematiky robotických rukou a popis modelovaného systému. Pro analýzu a simulaci byly použity numerické metody dostupné v komerčních SW systémech. Výsledky budou využity pro stavbu fyzického prototypu.
Abstrakt EN: The paper deals with a model of multi-fingered robotic hand. A short description of robotic hands and a description of modelled system is given in the paper. Numerical methods available in commercial SW systems were used for analysis and simulation. The results will be used for building of a physical prototype.
Klíčová slova

Zpět

Patička