Přejít k obsahu


Athéna versus Artemis

Citace:
FUNDA, O. Athéna versus Artemis. Filosofický časopis, 2009, roč. 57, č. 3, s. 415-422. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Athena versus Artemis
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofický ústav Akademie věd České republiky
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Článek přibližuje dvě klíčové témata řeckých mýtů: smrt a osud, v závěru konstatuje triumf Athény nad Artemis, tedy triumf evropské racionality nad iracionalitou.
Abstrakt EN: The article deals with two important topics of the myths of ancient Greece: death and fate. At the end it presents the triumph of the european rationality (Athena) over irationality (Artemis).
Klíčová slova

Zpět

Patička