Přejít k obsahu


Využití Metody Konečných Prvků pro zjištění rozložení tepla při broušení

Citace:
HNÁTÍK, J., JANDEČKA, K. Využití Metody Konečných Prvků pro zjištění rozložení tepla při broušení. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of Finite Element Method for simulation of temperature field during grinding
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: KTO
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Prof. Ing. Karel Jandečka CSc.
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje možnosti využití MKP pro simulaci rozložení teplot při broušení. V textu jsou popsány okrajové podmínky modelu, který byl využit pro výpočet tepelného pole.
Abstrakt EN: The report describes possibilities of FEM usage for temperature distribution simulation during grinding process. The text describes the limit conditions which were used for calculation of a temperature field.
Klíčová slova

Zpět

Patička