Přejít k obsahu


Základní pojmy objektově orientovaného programování

Citace:
PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Základní pojmy objektově orientovaného programování. Matematika - fyzika - informatika, 2010, roč. 19, č. 8, s. 488-498. ISSN: 1210-1761
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Basic terms of the object oriented programming
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Prometheus
Autoři: Tomáš Přibáň , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto článku je uvést čtenáře do elementárních základů objektově orientovaného programování a seznámit je s pojmy třída, objekt, metoda, dědičnost, polymorfismus a zapouzdření.
Abstrakt EN: The target of this paper is to introduce elementary principles of the object oriented programming and clarify terms: class, object, method, inheritance , polymorphism and encapsulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička