Přejít k obsahu


Účetní výkaznictví malých a středních podniků včera, dnes a zítra

Citace:
HINKE, J., PROCHÁZKOVÁ, J. Účetní výkaznictví malých a středních podniků včera, dnes a zítra. In Vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 114-119. ISBN: 978-807043788-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financial reporting of small and medium entities: yesterday, today and tomorrow
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Jitka Procházková
Abstrakt CZ: Malé a střední podniky (MSP) tvoří nejen v EU páteř ekonomiky. Hrají také rozhodující roli při vytváření nových pracovních příležitostí, obecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. S ohledem na jejich význam je nutné věnovat pozornost jejich účetnímu výkaznictví a regulovat jej tak, aby plnilo informační potřeby uživatelů, nezpůsobovalo zbytečné administrativní zatížení a poskytovalo pravdivý a věrný obraz skutečnosti. Problematika MSP se stává tématem jednání předních představitelů EU a to nejen v oblasti účetního výkaznictví.
Abstrakt EN: Small and medium entities (SME) form the economic spine not only in EU. SME play the character in employment, social stability and economic development. It is important - pay attention to financial reporting and regulation of his, to perform information needs and present true and fair view of reality. Problems of SME is the subject matter in international authorities EU discussions not only in area financial reporting.
Klíčová slova

Zpět

Patička