Přejít k obsahu


IFRS pro malé a střední podniky

Citace:
HINKE, J., PROCHÁZKOVÁ, J. IFRS pro malé a střední podniky. In Vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 200-206. ISBN: 978-807043788-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: IFRS for small and medium enterprises
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Jitka Procházková
Abstrakt CZ: Srovnatelnost účetních výkazů hraje v dnešní globalizované ekonomice důležitou roli. Dosud byla v Evropské Unii věnována pozornost zejména velkým podnikům, jejichž akcie jsou veřejně obchodovány na burzách cenných papírů. Poslední dobou se však objevuje potřeba vzájemné srovnatelnosti výkazů finančního účetnictví také u malých a středních podniků (small and medium ? sized enterprises), které představují velmi důležitou součást hospodářství.
Abstrakt EN: Comparability of financial statements play an important role in todays globalized economy. In EU attention havent yet been devoted of big enterprises, whose stocks are trade on Changes. Recently is important mutual comparability of financial statements in SME, too. SME is hollow part of economy.
Klíčová slova

Zpět

Patička