Přejít k obsahu


Gramotnost s přívlastky a zařazení počítačové gramotnosti do struktury

Citace:
FILIPI, Z. Gramotnost s přívlastky a zařazení počítačové gramotnosti do struktury. In DITECH '09. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-001-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Univerzita Hradec Králové
Autoři: Mgr. Zbyněk Filipi
Abstrakt CZ: Obsah, který naplňuje pojem gramotnost, se v průběhu dějin lidstva měnil. Výrazné změny v prudce se rozvíjející informační společnosti, které se nutně projevují i v touze po novém vymezení tohoto pojmu, přispívají v současnosti k jeho rozkošatělosti. Gramotnost nyní již bývá zřídkakdy zmiňována samostatně. Naopak je doprovázena celou řadou různých přívlastků (funkční, informační?). V příspěvku jsou shrnuty některé snahy o vymezení gramotnosti v tomto aktuálním pojetí, které se v jistých případech již projevily i v některých výzkumech. Zvláštní pozornost je upřena na zařazení počítačové gramotnosti a položení otázek jejího dalšího zvyšování u lidí v produktivním a vyšším věku.
Klíčová slova

Zpět

Patička