Přejít k obsahu


Principles of a new methodology for industrial workplaces design

Citace:
BUREŠ, M. Principles of a new methodology for industrial workplaces design. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2009. s. 515-516. ISBN: 978-3-901509-70-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Principles of a new methodology for industrial workplaces design
Rok vydání: 2009
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Marek Bureš
Abstrakt CZ: Tento příspěvek představuje principy nově vznikající metodiky pro návrh a hodnocení pracovišť v průmyslových podnicích. Bližší pohled je zde věnován třem hlavním částem metodiky, které jsou algoritmus, znalostní báze pravidel a počítačová podpora. Vzájemné vazby mezi těmito třemi částmi jsou vysvětleny. Konečná verze metodiky bude ověřena a vyladěna v několika průmyslových podnicích. Ambicemi této metodiky je pomoci v praxi lidem, kteří nejsou přímo ergonomickými odborníky, v procesu návrhu a hodnocení.
Abstrakt EN: This paper presents principles of a new methodology for design and evaluation of workplaces in industrial companies. Closer look is dedicated to three main parts of the methodology which are algorithm, knowledge rule base and software support. The mutual relations between these parts are explained. The final methodology will be validated and fine tuned in several industrial companies. The ambitions of this methodology should in praxis help people who aren?t true ergonomic expert in the processes of design or evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička