Přejít k obsahu


Strategic planning of joint logistics at the level of horizontal cooperation

Citace:
ČERNÝ, Z., ŠIMON, M. Strategic planning of joint logistics at the level of horizontal cooperation. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2009. s. 657-658. ISBN: 978-3-901509-70-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strategic planning of joint logistics at the level of horizontal cooperation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Zbyněk Černý , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: V naší výzkumné práci se zaměřujeme na rozvoj malých a středních podniků a na zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Tento článek se zabývá výhodami, které vychází ze společného řízení logistiky. Ve výzkumu se zaměřujeme na výhody, které vychází ze spolupráce subjektů na horizontální úrovni. Jedna část tohoto článku popisuje navržený referenční model pro společné strategické plánování kooperujících malých a středních podniků. Pro tento model byly využity modifikace metod operačního výzkumu. V závěrečné části je popsán praktické využití navrženého modelu.
Abstrakt EN: In our research we are engaged in development of small and middle-sized companies (SMEs) and increasing their competitive strength. This paper deals with advantages that are coming from collective control of logistics. In our research we are focused on the advantages that are coming from a horizontal level of cooperation. One of the parts of this paper describes a designed referential model for strategic collective logistics planning of SMEs. For the model were used modifications of operation research methods. In the final part we describe a practical utilization of the model.
Klíčová slova

Zpět

Patička