Přejít k obsahu


Sloučení výrobních linek Cargoloader Daimler a VW Group

Citace:
KURKIN, O., ŠIMON, M. Sloučení výrobních linek Cargoloader Daimler a VW Group. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-7372-541-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Consolidation of produstion units Cardoloader Daimler and WV Group
Rok vydání: 2009
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ing. Ondřej Kurkin , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje sloučení dvou výrobních linek firmy BOS Automotive products s.r.o. z důvodu vytvoření pracovního prostoru pro nové projekty a snížení celkového hluku na výrobní hale. Stručně seznamuje s některými nástroji štíhlé výroby, které jsou následně implementovány v rámci případové studie ve firmě. Dále popisuje prostorové uspořádání jednotlivých pracovišť a případné úpravy zásobování a kanbanových okruhů.
Abstrakt EN: This paper describes consolidation of two production unit sof the company BOS Automotive products s.r.o. on the ground of creation workplace for new projects and decrease total noise in the factory. Shortly acquaints with some tools of lean production, that are consequently implemented within case study in the company. Next topic describes space layout of particular workplaces, some adjustment of supplies and kanban rounds.
Klíčová slova

Zpět

Patička