Přejít k obsahu


New approach to ergonomic design of an industrial workplaces

Citace:
BUREŠ, M. New approach to ergonomic design of an industrial workplaces. In The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management IEEM 2009. Hong Kong: IEEE Technology Management Council Hong Kong Chapter, 2009. s. 881-884. ISBN: 978-1-4244-4869-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New approach to ergonomic design of an industrial workplaces
Rok vydání: 2009
Místo konání: Hong Kong
Název zdroje: IEEE Technology Management Council Hong Kong Chapter
Autoři: Ing. Marek Bureš
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou publikovány principy nově vznikající metodiky, která integruje dosavadní klasický přístup při návrhu a hodnocení pracovišť v průmyslových podnicích s novými metodami hodnocení pracovišť pomocí ergonomických analýz a softwarových nástrojů. Tato metodika má tři stěžejní části, kterými jsou algoritmus, znalostní báze pravidel a počítačová podpora. V příspěvku je uveden detailnější popis a funkcionalita metodiky. Na závěr příspěvku jsou také uvedeny možnosti ověření platnosti metodiky v praxi.
Abstrakt EN: In the paper a new rising methodology, which integrates the actual classical approach on design and evaluation of workplaces in industrial companies with the new methods for workplace design with the help of ergonomic analysis and software tools is published. This methodology has three main areas that are algorithm, knowledge rule base and software support. The closer description and functionality is described in the paper. At the end of the paper there are also given a solutions for methodology verification in praxis.
Klíčová slova

Zpět

Patička