Přejít k obsahu


Simulační podpora laboratorních testů jednofázového pulzního usměrňovače s proporčně rezonančním regulátorem proudu

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Simulační podpora laboratorních testů jednofázového pulzního usměrňovače s proporčně rezonančním regulátorem proudu. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation backing of laboratory tests of one-phase active rectifier with proportional resonant current controller.
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva vznikla jako součást laboratorních testů jednofázového napěťového pulzního usměrňovače, na kterém se testuje použití proporčně rezonančního regulátoru pro řízení proudové smyčky. Ve zprávě jsou pomocí simulace navrženy parametry algoritmů řízení a regulace pro tři napěťové hladiny napájecího napětí, na kterých byl laboratorní prototyp testován. Analyzováno je chování laboratorního prototypu v ustálených stavech i ve vybraných přechodných dějích.
Abstrakt EN: This report was created as part of laboratory testing single-phase voltage source active rectifier, which tested the use of proportional resonant controller for current control loop. The report by simulating the design parameters of control algorithms and control for the three voltage levels of supply voltage at which the laboratory prototype tested. The behavior of laboratory prototype in steady state conditions and in selected transient conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička