Přejít k obsahu


Nové regulační struktury pro řízení jednofázového pulzního usměrňovače s přímou regulací proudu

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Nové regulační struktury pro řízení jednofázového pulzního usměrňovače s přímou regulací proudu. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New control structures for the control of single-phase active rectifier with direct current control
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem a srovnáním nových regulačních struktur pro řízení jednofázového napěťového pulzního usměrňovače. Jsou zde prezentovány 3 typy regulačních struktur, které umožňují přímou regulaci proudu. Dále tato zpráva prezentuje výsledky simulací, kde je vidět chování pulzního usměrňovače v ustálených i přechodových stavech. Z porovnání jednotlivých výsledků simulací jsou vyvozeny závěry na kvalitu a rychlost regulace.
Abstrakt EN: This report deals with the design and comparison of new control structures for the control of single-phase voltage source active rectifier. Three types of control structures are presented, that allow direct control of current. In addition, this report presents the results of simulations, where the behavior of the steady state and transient conditions. The comparison of the results of simulations are drawn conclusions on the quality and speed control.
Klíčová slova

Zpět

Patička