Přejít k obsahu


Vektorové řízení jednofázového pulzního usměrňovače

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Vektorové řízení jednofázového pulzního usměrňovače. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vector control of single-phase active rectifier
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem nové regulační struktury pro řízení jednofázového napěťového pulzního usměrňovače, která vychází ze stejných principů jako známé vektorové řízení. Je zde prezentována regulační struktura, které umožňuje přímou regulaci proudu troleje v kartézských souřadnicích. Dále tato zpráva prezentuje výsledky simulací, kde je vidět chování pulzního usměrňovače v ustálených i přechodových stavech. Z porovnání jednotlivých výsledků simulací jsou vyvozeny závěry na kvalitu a rychlost regulace. Součástí této zprávy je i harmonická analýza proudu, který odebírá měnič z napájecího zdroje.
Abstrakt EN: This report deals with the design of new control structure for the control of single-phase voltage source active rectifier, which is based on the same principles as a vector control. There is presented the control structure that allows direct control of the trolley current in Cartesian coordinates. In addition, this report presents the results of simulations, where the behavior of the steady state and transient conditions. The comparison of the results of simulations are drawn conclusions on the quality and speed control. This report present results of harmonic analysis of converter trolley current.
Klíčová slova

Zpět

Patička