Přejít k obsahu


Úvodní studie superkondenzátorů a jejich měničů pro hybridní bus Škoda

Citace:
BLAHNÍK, V., DRÁBEK, P., STREIT, L. Úvodní studie superkondenzátorů a jejich měničů pro hybridní bus Škoda. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Preliminary studies of supercapacitors and converters for hybrid bus Škoda
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Luboš Streit
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva prezentuje navrhovanou strukturu hybridního autobusu. V této zprávě jsou uvedeny předběžné zjednodušené kalkulace systému akumulace energie se superkondenzátory pro uvedený autobus. Dále se zpráva zabývá zhodnocením možných topologií měničů pro superkondenzátory a výběrem měničové varianty, vhodné pro použití v pohonu hybridního autobusu.
Abstrakt EN: This research report presents the proposed structure of the hybrid bus. In this report are listed a preliminary simplified and calculation of the energy storage system with supercapacitors for that bus. Furthermore, the report addresses the evaluation of possible topologies of converters for supercapacitors and selecting of converter variants suitable for use in hybrid bus.
Klíčová slova

Zpět

Patička