Přejít k obsahu


Socio-psychological training as one of ways to social health

Citace:
JIŘINCOVÁ, B., LOVASOVÁ, V., SVOBODA, M. Socio-psychological training as one of ways to social health. In School and Health 21, 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 115-122. ISBN: 978-80-210-4929-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Socio-psychological training as one of ways to social health
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Božena Jiřincová , Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D. , Mgr. et Mgr. Michal Svoboda
Abstrakt CZ: Příspěvek věnuje pozornost problematice sociálního zdraví a sociálně zdravé osobnosti. Jedním z významných činitelů rozvoje osobnosti jedince je škola, která musí v rámci edukačního procesu rozvíjet i sociální kompetence žáka. To souvisí i s tvorbou pozitivního sociálního klimatu ve školní třídě i celé škole. Efektivita celého procesu je podmíněna vhodným propojením teorie a praxe. Zejména sociálně psychologický výcvik umožňuje prostřednictvím rozmanitých technik rozvíjet dobré interpersonální vztahy ve skupině a přispívá významnou měrou k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí jedince.
Abstrakt EN: The entry pays to problems of social health and socially healthy personality. One of important factors of personality development is the school, which has to bloom also social skills of the pupil according to the educating process. This is connected with positive social climate in the class and school, too. The effectivity of the process is conditional on good connection between theory and praxis. Especially social-psychological trainings enable to develop good interpersonal relations in the group and help to develop social skills of the persona.
Klíčová slova

Zpět

Patička