Přejít k obsahu


Algoritmy přímého řízení momentu

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Algoritmy přímého řízení momentu. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direct torque control
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá popisem algoritmů přímého řízení momentu pro pohony se synchronními stroji s povrchovými permanentními magnety na rotoru. Popis je realizován tak, aby podle něj bylo možné snadno algoritmus implementovat do reálného pohonu.
Abstrakt EN: This work deals with description of control algorithms of direct torque control for drives with surface mounted permanent magnet synchronous machines. The description is done in the way the implementation to a~real drive would be simplified as possible.
Klíčová slova

Zpět

Patička